Problem oświetlenia kotłowni

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

W systemie centralnym kotła, istnieje wiele problemów, które mogą wystąpić. Większość z nich się z powodu niewłaściwej konserwacji i ze względu na zużycie. Jeden z tych problemów jest to, że kocioł nie światła.

 Oto jak można rozwiązać ten problem.

Przewodu wentylacyjnego

Przede wszystkim sprawdzić wylot rury. Jest to jeden z najczęstszych problemów oświetlenia kotła. Usuń blokady, jeśli takie istnieją. Być może trzeba usunąć otwór rury należy go dokładnie wyczyścić.

Regulacja temperatury

Inną przyczyną jest regulator temperatury. Może ograniczenie temperatury wyłącznik jest uszkodzony. Zapobiegnie to kocioł z oświetleniem. Sprawdź, czy są jakieś problemy z tego przełącznika.

Zapłon

Jeżeli kocioł wyposażony jest w elektroniczny wyłącznik zapłonu, może chcesz sprawdzić, że zbyt.

Termoelement

Brudne i uszkodzone termopary może być także przyczyną kotła nie świeci. Urządzenie należy czyścić dobrze i jeśli problem nie ustąpi, wymień ją.

Czyszczenia Rur Kotła, Kocioł Termopara Problem, Kontrola Temperatury Kotła, Problem Kotła Odpowietrznik Rur, Problem Zapłon Kotła, Problemy Palenie W Kotle, Problemy Z Kotła, Temperatury Wody W Kotle, Termopary, Ustawienie Odpowiedniej Temperatury Na Kotle, Zapłon Kotła